Jiang Chao: Chỉ báo PMI cho thấy nhu cầu bất động sản ở hạ nguồn yếu trong cuộc suy thoái kinh tế tháng 5 | Macro | Jiang Chao | Deleveraging

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-12 05:23:29
腾讯收购新上市华纳音乐集团10%股份|||||||

腾讯控股收买了上周方才上市募资 19 亿美圆的好国音乐唱片企业华纳音乐团体 10.4% 的股分,押注该止业的持久增加远景。

周五的羁系文件显现,腾讯购置了华纳音乐 800 万股 A 类股票。华纳音乐由亿万财主 Len Blavatnik 经由过程他具有劣先投票权的 B 类股票掌握。以以后价钱计较,腾讯投资的代价约为 2.44 亿美圆。

停止收稿,华纳音乐股价下跌了 1.7%,至 30.50 美圆,已比刊行价下跌了逾 20%。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa