Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin: Tam giác rủi ro nợ tiếp tục lan rộng

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-12 06:01:26
伊、ァ⒈取日语里这些汉字略名,指的都是哪些国家?|||||||

天下上有190多个国度,那些国度名正在日语中凡是皆有一个汉字略名。比力罕见的有米(好国)、露(俄罗斯)、豪(澳年夜利亚)、独(德国)、减(减拿年夜)等。不外上面那些汉字略名,中国的日语进修者便一定熟习了。一路去尝尝,您能猜对几个?

01 伊

02 

03 比

04 

05 Z

06 a

07 僧

08 

09 黑

10 丁

谜底睹下页

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa