Nền kinh tế công nghiệp đang ổn định và mục tiêu tăng 10% | Kinh tế công nghiệp |

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-13 03:01:55
Python3.7.8与3.6.11正式发布|||||||

Python 3.7.8 取 3.6.11 公布了,此中 3.7.8 是 3.7.x 系列的最初一个建复版本。

需求留意的是,Python 3.8 如今是 Python 3 系列的最新特征版本。正在连续公布了两年的 3.7.x bug 建复版本,和客岁胜利公布战接纳 Python 3.8 以后,估计 3.7.8 将是该系列最初一个 bug 建复版本,开辟者该当思索尽快晋级到 3.8。

image.png

而根据公布撑持政策,正在 3.7.8 以后,开辟团队方案按照需求供给 3.7 的平安建复法式,曲到 2023 年中旬,即最后公布后的五年。概况能够检察 3.7 Release Schedule。

同时公布的 3.6.11 是一个平安建复版本。闭于那两者的详细更新内容,检察:

链接1

链接2

下载地点

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa